Prof. Dr. Göksel Olgun

12.10.1938 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Aksaray 45. İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini İstanbul Kız Lisesi’nde yaptı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik-Zooloji Bölümü’nde 1966 yılında Lisans eğitimini tamamladı. 1962-69 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik ve Genetik Kürsüsünde talebe asistan, 1969 yılında aynı kürsüde asistan olarak göreve başladı. 1974 yılında Prof. Dr. Nebahat YAKAR’ın Danışmanlığında yapmış olduğu doktorasını tamamlayarak Fen Doktoru oldu. 1977-1979 yılları arasında Amerika, Kalifornia (Berkeley) Üniversitesi Botanik Bölümünde Prof. Dr. JENSEN’in yanında “Bitki Embriyolojisi” üzerine Elektron mikroskopisi çalışmaları yaptı. Nisan 1982’de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Üniversite Doçenti ünvanını  kazandı. 3 Aralık 1982’de  Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne Doçent, 1988 yılında da Botanik Anabilim Dalına Profesör olarak atandı. 1983 -2005 yılları arasında Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. OLGUN, Ziraat Fakültesi’nde Genel Botanik, Tıp Fakültesi’nde Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde örgün eğitimde ve II. Eğitimde birçok ders verdi. Tıp Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi arasında Eğitim Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Bölümde anabilim dalı elemanlarının katkısı ile Trakya Bölgesi bitkilerinin toplandığı ve saklandığı (8000 civarında bitki) bir Herbaryum’un kurulmasını gerçekleştirdi. Alerjen ve Hava polenleri ile ilgili çalışmaların yürütülebileceği bir palinoloji laboratuarının kurulması yönündeki çalışmaları başlattı.  1977’den itibaren de Güllapoğlu Arboretumu kurulması yönündeki çalışmalara Botanik Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ile birlikte katıldı. Fakültede görev yaptığı 23 yıllık süre içerisinde akademik ve idari yöneticiliklerde bulundu. 1983 yılından itibaren idari görevleri yanında bilimsel çalışmalarında lisansüstü dersler vererek yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirdi. Dekanlık görevi sırasında Fen Edebiyat Fakültesi’nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nün açılmasını, Döner Sermayenin kurulması ve işlerlik kazanmasını, Fakülte bünyesinde bir Bilgisayar Laboratuarı’nın kurulması ve idari personelin ücretsiz bu kurslara katılarak sertifika almalarını sağladı. Prof. Dr. Göksel OLGUN 2005 yılında emekli oldu.
Ek Resimler
Bu içerik 05.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1784 kez okundu.