BALKAN ARBORETUMU VE EDTU HERBARYUMU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

Üniversitemiz bünyesinde “Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumu Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulması konusundaki Üniversitemiz senatosunca sunulan teklif, 20.11.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
Bu içerik 11.12.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1606 kez okundu.