Kuruluş

Balkan Arboretumu

(Canlı Ağaç Müzesi)  

 

1996 yılında Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Poyraz ÜLGER ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat TUĞRUL, Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göksel OLGUN Başkanlığında Doç. Dr. Aslı KORKUT, Doç. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN, Yrd. Doç. Dr. Güler DALGIÇ, Yrd. Doç. Dr. Nesibe BAŞAK, Yrd. Doç. Dr. Celal YARCI ve Uzm. Nusret DOĞAN’dan oluşan komisyonda bir Arboretum kurulması kararı alınmıştır. İstanbul Üniv. Orman Fak. Öğretim üyesi Prof. Dr. Faik YALTIRIK’ın görüşleri alınarak Arboretum alanı için bu günkü adı ile Balkan Yerleşkesinde Tıp Fakültesi kampus alanının arka kısmındaki lojmanların yan tarafı da dahil olmak üzere dere yatağı ve yamaçlarının arboretum için  uygun olduğuna karar verilmiştir.

Arboretum Çalışmaları

13.08.1997    tarihinde

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği T.Ü. Rektörlüğüne bir rapor sunarak Edirne ilinde ve Trakya bölgesinde de erozyon varlığını ve şiddetinin gittikçe artmakta olduğunu belirterek üniversite gençliğine öncelikle bu sorun ve sorunların çözümünü benimsetmek, duyarlı hale getirmek, doğayı sevdirmek ve bölge ekolojisinde uygun bitkilerin toplu bir alanda oluşmasını sağlamak amacı ile üniversite arazisinin uygun bir alanında TEMA Vakfı ve Trakya üniversitesinin işbirliği ile bir içersinde ARBORETUM kurulması gerektiğini belirtmiştir.

20.08.1997 tarihinde

Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göksel OLGUN’un yaptığı yazışmaları takiben Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman İNCİ, TEMA Vakfı ile Üniversite İşbirliği içersinde Arboretumun ivedi olarak kurulması gerektiğini belirtmişlerdir.

Bunun için gerekli bir ön çalışma yapmak üzere Prof. Dr. Faik YALTIRIK ve Yrd. Doç. Dr. Güler DALGIÇ tarafından “Edirne’nin doğal ve egzotik ağaç ve çalı türlerinin envanteri” adlı proje (TÜAF-105) ile kampus çevresinin odunsu bitkilerinin slaytları çekilerek mevcut odunsu bitkiler tespit edilmiş ve Edirne doğasına adapte olmuş ağaç türlerinin envanteri çıkarılmış bu proje 1997 Haziranında bitirilmiştir.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün 20.08.1997 tarihli yazısı üzerine yapılan incelemeler sonucunda Arboretum kurulmasına uygun yer olarak ZOGO çeşmesi ile GÜLLAPOĞLU çeşmesi arasında kalan Güllapoğlu deresi boyunca uzanan ve içersinde çeşitli bitkilerin mevcut olduğu arazi tespit edilmiştir.

 

16.12.1997   tarihinde

Rektör Prof. Dr. Osman İNCİ, Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Arboretum ile ilgili bilgi vermiştir.

17.12.1997 tarihinde

T.Ü. Rektörü Prof. Dr. Osman İNCİ Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göksel OLGUN’u Güllapoğlu deresi çevresinde Arboretum oluşturulması ve projelendirilmesi çalışmalarının organizasyonu ile görevlendirmiştir.

 

27.02.1998   tarihinde

 

 Güllapoğlu deresi çevresinin Güllapoğlu Arboretum’una (canlı ağaç müzesine) dönüştürülmesi için karar alınmıştır.

 

1998-2004 yılları arasında:

 

 • Ağaç türlerinin envanteri
 • Sulama kuyusu
 • Yolların açılması
 • Göletin yapımı
 • Alanda çalı ve kuru ağaç temizlenmesi
 • Bitkilerin numaralandırılması
 • Alanın toprak analizleri
 • Alanın topografyasının çıkarılması
 • İstinat duvarının inşası
 • Yola bakan kısımların çitle çevrilmesi
 • Giriş kısmında sulama alt yapısı yapılmış ve devreye sokulmuş (fakat üzeri şu anda molozlarla örtülüdür)
 • Alanın peyzaj planının çizilmesi gerçekleştirilmiştir.

 

2004-2012 yılları arasında

Değişen yönetim ile birlikte arboretum çalışmaları askıya alınmıştır. Yeterli maddi destek sağlanamadığı için çalışmalar durmuştur. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü kurulduktan sonra 2011 yılında Yrd. Doç. Dr. Candan ZÜLFİKAR ve ekibi tarafından Bulgaristan Sınır Ötesi arboretum proje teklifi yapılmak istenmiş fakat üniversitenin maddi destekleri yetersiz kaldığından amaca ulaşılamamıştır.

 

2013 yılı

Değişen yönetim ile birlikte Arboretum için yeni bir umut ışığı doğmuş ve T.Ü. Rektörü Sn. Prof. Dr. Yener YÖRÜK Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feruzan DANE’yi Güllapoğlu deresi çevresinde Arboretum oluşturulması ve projelendirilmesi çalışmalarının organizasyonu ile görevlendirmiştir.

Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Yener YÖRÜK’ün desteği ile üniversitemiz birimlerinde görevli uzmanlar büyük bir özveri ile bir araya getirilerek arboretum kurma çalışmalarına başlangıç yapmışlardır.

Yeniden yapılanma aşaması

Bu aşamada;

 1.  Rektörümüzden aldığımız yetkiyle Arboretum Yürütme Kurulu oluşturulmuş
 2. Görev dağılımları yapılarak hızlı bir şekilde çalışmalara başlanmıştır
 3. Projede yer alacak uzman ve araştırmacılar çalışma alanlarına göre belirlenmiştir
 4. Uzman, Araştırmacı ve Öğrencilerden oluşan ekip bir karşılık beklemeksizin büyük bir özveri ile katkıda bulunmaya başlamıştır

Yapılanma

Bunun için konu ile ilgili kurum, kuruluş, kişi ve Arboretum projesinde görev alan araştırma gruplarıyla çeşitli yer ve zamanda yaklaşık 10 kadar toplantı yapılmış ve yol haritası belirlenmiştir.

Yapılan toplantılarda

1. Görev dağılımına göre

a. Botanik

b. Çevre

c. Harita

d. Mikrobiyoloji

e. Peyzaj

f. Sera

g. Toprak grupları oluşturulmuştur.

2. Öncelikli konular belirlenmiştir.

 

Faaliyetler

Ocak-Haziran 2013 tarihleri arasında Arboretum ile doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilen;

 1. Güllapoğlu Arboretumu yerine Balkan Arboretumu adının belirlenmesi,
  1. Kampüs florasının tespiti (2 Y.Lisans projesi)
  2. Güdümlü proje (Kalkınma ajansı) hazırlanmıştır.
  3. Arboretum toplantı odası oluşturulmuştur.
 1. Web sitesi tasarımı,
 2. Projeler,

 

 

Gerçekleştirilen çalışmalar

 

 1. Arboretum alanının pafta/ krokiler alındı
 1. Haritalar çıkarıldı
 2. Su analizleri  (mikrobiyolojik ve kimyasal) yapılmaya başlandı
 3. Flora tespiti ve bitkilerin dağılımı için lisans üstü tez çalışmaları projeler halinde hazırlandı ve çalışmalara  başlandı
 4. Yüksek lisans projelerinden bahçe bakım malzemelerinin ve gerekli makinaların temini sağlandı

 

Eylül - Ekim 2013 tarihinde yapılacak işler

 1. Tabelaların yaptırılması
 1. Ağaç bakım, budama ve çalı temizliklerinin yaptırılması
 2. Bazı ağaçlara tabela yaptırılması
 3. Ağaçlara numaralandırma çalışmalarının tamamlanması
 4. Bitki çimlendirilmesi için beton saksıların yaptırılması

 

 

Sonuç

Kısa dönemde yapılmış/yapılacak olan bu çalışmalar, bundan sonraki diğer çalışmalara taban oluşturacağı için çok önemlidir.

Dolayısıyla, kısa dönemdeki bu çalışmalar ve devamındaki diğer proje uygulamaları ile tam anlamıyla faal bir Arboretum’un kurulmasının önünde bir engel kalmayacaktır.

Şu ana kadar yapılmış olan çalışmalara verdiği destekten dolayı Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Yener YÖRÜK’e ve emeği geçen tüm araştırıcılara içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Prof. Dr. Feruzan DANE

Balkan Arboretumu Sorumlusu 

                                                                                        24. 06. 2013

 

 

Bu içerik 03.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4528 kez okundu.