BİTKİ LİSTESİ

   AĞAÇ TÜRLERİ 

TÜR ADI:Ulmus minör Miller (Ova Karaağacı)

FAMİLYA:Ulmaceae

ANAVATANI: Avrupa,Batı Asya,Doğu Akdeniz       

 

 

TÜR ADI:Robinia pseudoacacia  L. (Beyaz Çiçekli Yalancı Akasya)

FAMİLYA: Fabaceae

ANAVATANI: Kuzey Anadolu,Kuzey Amerika

 

 

TÜR ADI:Salix alba  L.  (Ak Söğüt)

FAMİLYA:Salicaceae

ANAVATANI:Kuzey Afrika,Avrupa,Asya

 

 

TÜR ADI:Fraxinus angustifolia Vahl. (Sivri Meyveli Diş Budak)

FAMİLYA:Oleaceae

ANAVATANI:Orta ve Güney Avrupa

 

 

TÜR ADI:Pyrus communis  L. (Ekili Avrupa Armut)

FAMİLYA:Rosaleceae

ANAVATANI:Orta ve Doğu Avrupa

 

 

TÜR ADI:Populus alba  L. (Ak Kavak (Akça Kavak))

FAMİLYA:Salicaceae

ANAVATANI:Orta Avrupa,Siberya,Doğu Asya

 

 

TÜR ADI:Morus alba  L. (Ak Dut)

FAMİLYA:Moraceae

ANAVATANI:Doğu Asya

 

 

TÜR ADI:Prunus domestica  L. (Erik)

FAMİLYA:Rosaceae

ANAVATANI:Avrupa

 

 

TÜR ADI:Populus canadensis  L. (Hibrit Siyah Kavak)

FAMİLYA:Salicaceae

ANAVATANI:Kuzey Amerika,Avrupa,Batı Asya

 

 

TÜR ADI:Juglans regia  L. (Adi Ceviz)

FAMİLYA:Juglandaceae

ANAVATANI:Türkiye, Doğu Anadolu

 

 

 

TÜR ADI:Ailanthus altissima  (Mill) Swingle (Kokar Ağaç)

FAMİLYA:Simaroubaceae

ANAVATANI:Uzakdoğu

 

 

TÜR ADI:Amygdalus communis  L. (Badem)

FAMİLYA:Rosaceae

ANAVATANI:Güneybatı Asya

 

 

TÜR ADI:Pyrus elaeagnifolia   Pall  (Ahlat)

FAMİLYA:Rosaceae

ANAVATANI:Kuzey,Orta,Güney Anadolu

 

 

TÜR ADI:Prunus mahaleb  L. (Mahlep)

FAMİLYA:Rosaceae

ANAVATANI:Türkiye,Orta,Güney Avrupa

 

 

TÜR ADI:Gleditsia triancanthos  L. (Bal Keçiboynuzu)

FAMİLYA:Fabaceae

ANAVATANI:Kuzey Amerika

 

 

 

TÜR ADI: Quercus sp.  L. (Meşe)

FAMİLYASI: Fagaceae

ANAVATANI : Batı Karadeniz ve Türkiye

 

 

TÜR ADI: Ficus carica   L.  (İncir)

FAMİLYASI: Moraceae

ANAVATANI : Doğu Akdeniz ve Güneybatı Asya (Türkiye'den Afganistan'a kadar)

 

 

TÜR ADI: Populus nigra  L. (Karakavak)

FAMİLYASI: Salicaceae

ANAVATANI : Avrupa, güneybatı ve Orta Asya

 

 

TÜR ADI: Acer negundo L. (Dişbudak yapraklı akçaağaç)

FAMİLYASI: Aceraceae

ANAVATANI: Kuzey Amerika

 

 

TÜR ADI: Malus sylvestris  Miller (Yabani elma)

FAMİLYASI: Rosaceae

ANAVATANI : Türkiye ve Avrupa

 

 

 

TÜR ADI: Cercis siliquastrum  L. (Erguvan)

FAMİLYASI: Fabaceae

ANAVATANI : Güney Avrupa ve Batı Asya

 

 

TÜR ADI: Prunus cerasus  L. (Vişne)

FAMİLYASI: Rosaceae

ANAVATANI: Hazar Denizi ile Kuzey Anadolu dağları arasında kalan bölge

 

 

TÜR ADI: Thuja orientalis (L.) Franco

FAMİLYASI: Cupressaceae

ANAVATANI : Doğu Asya

 

ÇALI TÜRLERİ

TÜR ADI: Crataegus monogyna  Jacq (Adi alıç)

FAMİLYASI: Rosaceae

ANAVATANI : Kuzeydoğu Anadolu ile Avrupa, Kıbrıs, Suriye ve Kuzey Irak

 

 

TÜR ADI: Rosa canina  L. (Kuşburnu)

FAMİLYASI: Rosaceae

ANAVATANI : Ilıman Avrasya ve Kuzeybatı Afrika

 

 

 

TÜR ADI: Rubus sanctus  Schreber (Böğürtlen)

FAMİLYASI: Rosaceae

ANAVATANI : Kuzey Amerika

 

 

TÜR ADI: Acer tataricum  L. (Tatar akçaağacı)

FAMİLYASI: Sapindaceae

ANAVATANI : Orta ve Güneybatı Avrupa

 

 

TÜR ADI: Prunus spinosa   L. (Güvem ya da güvem eriği)

FAMİLYASI: Rosaceae

ANAVATANI : Avrupa, Batı Asya ve kuzeybatı Afrika

 

 

TÜR ADI: Ligustrum vulgare  L. (Adi kurtbağrı)

FAMİLYASI: Oleaceae

ANAVATANI : Türkiye

 

 

TÜR ADI: Cydonia oblonga Miller

FAMİLYASI: Rosaceae

ANAVATANI : Hazar denizi dolayları

 

 

 

TÜR ADI : Sambucus nigra   L. (Kara Mürver)

FAMİLYASI: Adoxaceae

 ANA VATANI: Avrupa

 

TÜR ADI : Jasminum fruticans  L. (Sarı Çiçekli Yasemin)

FAMİLYASI: Oleaceae

ANA VATANI: Akdeniz Çevresi

 

 TÜR ADI : Paliurus spina-christii Mill  (Kara Çalı)

FAMİLYASI: Rhamnaceae

ANA VATANI: Akdeniz Bölgesi, Güney Batı ve Doğu Asya

 

TÜR ADI : Mespulus germenica  L.  (Muşmula)

FAMİLYASI: Rosaceae

ANA VATANI: Asya, Güney Doğu Avrupa

 

TÜR ADI : Cornus sanguinea  L. (Yabani kızılcık)

FAMİLYASI: Cornaceae

ANA VATANI: Avrupa ve Batı Asya

 

TÜR ADI : Syringa vulgaris   L. (Adi Leylak)

FAMİLYASI: Oleaceae

ANA VATANI:  Güneydoğu Avrupa

 

 

 

TÜR ADI : Tamarix parviflora   DC. (Ilgın Ağacı)

FAMİLYASI: Tamaricaceae

ANA VATANI: Güneydoğu Avrupa

 

 

TÜR ADI : Rosa gallica  L.  (Galya Gülü )

FAMİLYASI: Rosaceae

ANA VATANI: Güney ve Orta Doğuya Avrupa

 

 

TÜR ADI : Osyris alba  L. (Süpürgeçalısı)

FAMİLYASI: Santalaceae

ANA VATANI: Güney Portekiz

 

 

TÜR ADI : Ruscus aculeatus  L. (Tavşanmemesi)

FAMİLYASI: Ruscaceae

ANA VATANI: Akdeniz ve Karadeniz

 

 

TÜR ADI : Coryllus avellana  L. (Fındık)

FAMİLYASI: Betulaceae

ANA VATANI: Yerli Avrupa ve Batı Asya

 

 

 

SARILICI BİTKİLER

TÜR ADI : Periploca graeca  L. ( Yunan İpekotu)

FAMİLYASI:  Apocynaceae

ANA VATANI: Güney Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya

 

 

TÜR ADI : Vitis vinifera  L. (Üzüm)

FAMİLYASI: Vitaceae

ANA VATANI: Akdeniz Bölgesi

 

 

TÜR ADI : Lonicera  L. (Hanımeli)

FAMİLYASI: Caprifoliaceae

ANA VATANI: Avrupa

 

 

TÜR ADI : Clematis   L. (Yaban Asması)

FAMİLYASI: Ranunculaceae

ANA VATANI: Batı Avusturalya 

Bu içerik 01.12.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 7433 kez okundu.